Podczas leczenia hormonalnego

Obecnie stosowanym lekiem hormonalnym jest otrzymywany syntetycznie del- takortyzon (enkorton, prednison). Podaje się go w dawkach po 2 mg/kg/24 godz., nawet do 3 mg przez pierwsze 1-2 dni w ciężkich, złośliwych postaciach choroby reumatycznej w średnich i lekkich od początku wystarcza po 1 mg/kg/24 godz. Zmniejszanie dawek rozpoczyna się od chwili, gdy opad krwi wynosi mniej niż 20 mm po jednej godzinie. Leczenie hormpnalne, w dawkach stale zmniejszających się, stosuje się przeciętnie 4 do 6 tygodni. Dzięki silnemu działaniu przeciwzapalnemu enkorton odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu ciężkich przypadków choroby reumatycznej wiążących się z niewydolnością krążenia i niejednokrotnie ratuje życie chorego.

Podczas leczenia hormonalnego dziecko powinno otrzymywać dietę małosolną i ograniczoną ilość płynów. Zwykłym objawem ubocznym działania enkortonu jest otyłość nadająca twarzy dziecka podobieństwo do twarzy w zespole Cushin- ga rzadziej zjawia się nadmierne uwłosienie i trądzik. Niekiedy, nawet po krótkim czasie stosowania tego leku, może wystąpić owrzodzenie żołądka – lek ten jest więc przeciwwskazany u dzieci z bólami brzucha nasuwającymi podejrzenie choroby wrzodowej. Leki hormonalne poza tym ułatwiają powstawanie i niepomyślnie wpływają na przebieg zakażeń gruźliczych i ropnych. Mają również niepomyślny wpływ na przebieg zakażeń wirusowych.

Podczas leczenia ulega zmniejszeniu zawartość potasu wc krwi, konieczne jest więc podawanie soli potasowych w p>ostaci 1-2 g chlorku potasowego w roztworze 10%. U dzieci bardzo wychudzonych są wskazane anabólica.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>