Po upływie 2-3 miesięcy

Po upływie 2-3 miesięcy od początku choroby reumatycznej szmer na koniuszku może stawać się głośniejszy, coraz wyraźniej promieniować ku pasze, wskazując na tworzącą się niedomykalność zastawki dwudzielnej. Znacznie rzadziej, niż szmer świadczący o tworzeniu się niedomykalności zastawki dwudzielnej, zjawia się w czasie rzutu choroby reumatycznej szmer rozkurczowy nad tętnicą główną, będący wyrazem niedomykalności zastawek tętnicy głównej.

Ważnym wskaźnikiem zmian zapalnych w sercu jest niejednakowe w seryjnych badaniach wydłużenie odstępu P-R w zapisach ekg (ryc. 112). Inne zmiany, jak rytm węzłowy, zmiany załamka T i odcinka ST, blok odnogi pęczka Hisa nie są dla carditis rheumatica charakterystyczne.

W rzadkich przypadkach proces reumatyczny obejmuje trzy warstwy serca. Jest to zapalenie całego serca, czyli pancarditis rheumatica. Jeśli ilość wysięku w osierdziu jest duża, występuje, jako wyraz niewydolności krążenia, duszność spoczynkowa. Dziecko siedzi na łóżku lekko pochylone ku przodowi, twarz ma

Zmiany w ekg bladą, tętno drobne i częste, żyły szyjne są wypełnione, lecz zazwyczaj nie tętnią wyraźnie, oddech przyspieszony, widać grę skrzydełek nosa. Stłumienie serca rozszerza się ku dołowi w lewą i prawą stronę. W przeciwieństwie do powiększonego stłumienia w przypadku znacznego powiększenia serca bez obecności wysięku – nie wyczuwa się uderzenia koniuszkowego. Tony serca są ciche, jakby słyszalne z oddali, przy tym nad koniuszkiem serca wysłuchuje się szmer skurczowy w związku z jednoczesnym zajęciem wsierdzia. Na lewo od mostka w III i IV przestrzeni międzyżebrowej występuje tarcie osierdzia. Ma ono charakter jakby skrobania lub ocierania o siebie dwu skór czy chrzęstu śniegu. Słyszy się je tuż pod uchem, wzmaga się przy ucisku słuchawką i podczas głębokiego wdechu. Przy dużej ilości płynu może całkowicie zniknąć.

W obrazie rtg wysięk osierdzia daje zacienienie o kształcie trójkąta szeroką podstawą opartego o przeponę (ryc. 113). Nie stwierdza się przy tym prawie wychyleń Skurczowych serca. Pola płucne są stosunkowo jasne, w przeciwieństwie do znacznego zacienienia pól płucnych w wadach serca, którym towarzyszy powiększenie serca i zastój w płucach.

Zmiany w ekg zależą od dwu konkurujących ze sobą mechanizmów. Ucisk lub uszkodzenie przez ciągłość warstwy podosierdziowej daje zespół uszkodzenia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>