Pierwsze objawy choroby w postaci krwawień podskórnych

Pierwsze objawy choroby w postaci krwawień podskórnych pojawiają, się zazwyczaj wtedy, kiedy dzieoko zaczyna chodzić. U małego dziecka bardzo częste są krwawienia z nosa i krwawienia ze śluzówki jamy ustnej.

Bardzo charakterystyczne dla hemofilii są wylewy krwawe dostawowe. Najczęściej dotyczą one stawów kolanowych, mniej często stawów skokowych, znacznie rzadziej łokciowych. Wielokrotnie powtarzające się wylewy dostawowe prowadzą do przykurczów, zniekształceń i zesztywnień stawów (arth.ropatia haemo- philica). Długotrwałe unieruchomienie stawu powoduje zaniki odpowiednich grup mięśniowych, co wpływa na osłabienie kończyn i usposabia do powtarzających się wylewów do tego samego stawu (ryc. 125).

W następstwie urazu mogą powstawać krwiaki we wszystkich narządach. Naj-niebezpieczniejsze są wylewy do centralnego układu nerwowego, wymagają one bezwzględnej, natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>