Patogeneza niedokrwistości

Patogeneza niedokrwistości w przebiegu niewydolności nerek nie jest dostatecznie poznana. Być może, że przyczyną hipoplazji szpiku w tych stanach jest toksyczny wpływ produktów przemiany materii powstających w przebiegu niewydolności nerek możliwe jest również, że dochodzi do niedoboru erytropoetyny – hormonu wydzielanego przez nerkę i warunkującego prawidłową erytropoezę. Niedokrwistość ma charakter normocytowy, normochromiczny. We krwi obwodowej znajduje się krwinki kształtu kolczastego, półksiężycówate lub sierpowate. Obraz hipoplazji szpiku rozwija się powoli.

Zahamowanie wytwarzania krwinek czerwonych w szpiku może wystąpić w następstwie konfliktu serologicznego w zakresie grup głównych lub Rh.

Okresowa aplazja lub hipoplazja układu czerwonokrwinkowego występuje także w przebiegu zespołów hemolitycznych nabytych i wrodzonych. Określana jest wtedy jako przełom aplastyczny. Stan taki jest najczęściej krótkotrwały, bywa jednak przyczyną bardzo ciężkiej niedokrwistości, gdyż zahamowanie wytwarzania krwinek czerwonych kojarzy się tu ze skróconym znacznie czasem ich życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>