Objawy kliniczne

Objawy kliniczne zależą od rozmiarów ubytku, jego umiejscowienia oraz od obecności innych anomalii serca. Często stwierdza się łatwe występowanie duszności wysiłkowej oraz pewien szczególny rodzaj niedorozwoju fizycznego: drobną budowę kości przy dość wysokim wzroście (Kabitus gracilis). Zdarza się jednak, że ubytki o typie ostium secundum przez wiele lat nie dają objawów klinicznych i są wykrywane przypadkowo.

Czytaj Więcej

Rozróżnia się hemostazę lokalną

Rozróżnia się hemostazę lokalną – to jest zespół mechanizmów umożliwiających hemostazę w miejscu uszkodzenia ciągłości naczynia i hemo- stazę ciągłą – to jest zespół mechanizmów, dzięki którym krew nie wylewa się poza naczynia krwionośne po mikrourazach i samorzutnie nie krzepnie w łożysku krwi.

Czytaj Więcej

Liczba krwinek czerwonych

Objawy kliniczne. Rozwój fizyczny dziecka jest zwykle opóźniony. Sinica jest jednym z najbardziej rzucających się w oczy objawów, jednak w pierwszych miesiącach życia może jej nie być, gdyż otwarty jeszcze przewód tętniczy dostarcza do płuc dostateczną ilość krwi. Jeśli jednak zwężenie tętnicy płucnej jest znaczne, sinica od pierwszych godzin życia może być bardzo intensywna. W czasie zabawy dzieci odpoczywają kucając. Prawie stałymi objawami są również palce w kształcie pałeczek dobosza albo paznokcie zegaikowate.

Czytaj Więcej

Ilość wysięku

„płaszczowego”. Polega on na stopniowym i przejściowym przemieszczeniu odcinka S-T i odwróceniu załamka T. Obecność zaś dużej ilości płynu będącego dobrym przewodnikiem elektryczności wywołuje jakby krótkie spięcie, wskutek czego woltaż załamków obniża się (ryc. 114).

Ilość wysięku zwykle jest nieznaczna i pod wpływem leczenia płyn w osierdziu szybko ulega resorpcji. Objawy niewydolności krążenia znamienne dla pancarditis rheumatica rzadziej występują w przebiegu pierwszego rzutu choroby reumatycznej, jeśli zajęte są tylko dwie lub tylko jedna warstwa serca. Są one natomiast bardzo częstym objawem u dziecka w każdym z następnych rzutów choroby reumatycznej, jeśli już poprzedni rzut doprowadził do wady serca.

Czytaj Więcej

Przyczyny powstawania wad wrodznych serca

Ocena częstości występowania poszczególnych typów wad wrodzonych zależy od tego, czy podstawę stanowią badania kliniczne, czy też wyniki badań sekcyjnych. Autorzy kanadyjscy na podstawie klinicznej kontroli wszystkich dzieci – od noworodków żywo urodzonych do lat 14 w pewnych rejonach ich kraju stwierdzili następującą częstość występowania różnych typów wad wrodzonych serca w stosunku do dzieci zdrowych:

Czytaj Więcej

PRZYCZYNY NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

U dzieci w pierwszych dwu- trzech latach życia najważniejszą rolę w powstawaniu centralnej niewydolności krążenia odgrywają ciężkie wady wrodzone serca i choroby układu oddechowego. U starszych dzieci jest ona najczęściej następstwem choroby reumatycznej w okresie czynnego procesu. W y^adach serca trwających od wielu lat w pewnych przypadkach niewydolność krążenia może powstać z przyczyn czysto mechanicznych, jakie stwarza znaczna deformacja zastawek serca i obecność zmian degeneracyjno-włóknistych mięśnia serca. Niewydolność krążenia może być również następstwem tamponady serca w wysiękowym zapaleniu osierdzia lub zaciskającego zapalenia osierdzia, albo ciężkich postaci zapalenia nerek, którym towarzyszy nadciśnienie tętnicze.

Czytaj Więcej