ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE I KLINICZNE WE WRODZONYCH WADACH SERCA

Hemodynamiczne i kliniczne zaburzenia w wadach wrodzonych serca są bardzo różnorodne i mają najczęściej charakter postępujący. W związku z przeciekami krwi powstają przeciążenia rozkurczowe serca. Przykładem przeciążenia rozkurczowego lewego serca jest przetrwały przewód tętniczy, gdyż krew z przewodu i tętnicy płucnej wraca ponownie przez lewy przedsionek do lewej komory. Przeciążenie rozkurczowe prawego serca wywołują ubytki w przegrodach oraz nieprawidłowe odejście żył płucnych. Przeciążenie skurczowe lewego serca występuje w takich wadach, jak zwężenie cieśni tętnicy głównej. Przeciążenie skurczowe prawego serca powstaje wskutek różnych zwężeir w zakresie tętnicy płucnej. Końcowym następstwem przeciążenia mięśnia jest zmniejszenie się rzutu skurczowego serca.

Czytaj Więcej

OBJAWY KLINICZNE NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

Duszność jest zjawiskiem polegającym na odczuwaniu przez chore dziecko braku powietrza. Oddech pogłębia się, zjawia się wciąganie dołka jarzmowego, międzyżebrzy i nadbrzusza, występuje gra skrzydełek nosa. Jednocześnie oddech ulega przyśpieszeniu. W okresie najcięższej niewydolności krążenia siła zapasowa serca jest już całkowicie wyczerpana i duszność utrzymuje się nawet w zupełnym spoczynku, zmuszając chorego do stałego utrzymywania siedzącej pozycji ciała. Tę postać duszności określa się mianem orłhopnoae.

Czytaj Więcej

Splenektomia

Splenektomia wywiera korzystny wpływ na przebieg większości przypadków przewlekłej samoistnej małopłytkowości. W przypadkach o podłożu immunolo-gicznym skuteczne jest leczenie immunosupresyjne.

W przebiegu małopłytkowości, tak jak i w przebiegu innych skaz krwotocznych, nie należy wykonywać iniekcji domięśniowych i podskórnych, nie wolno chorego narażać na urazy mechaniczne (ryzyko zabiegów operacyjnych).

Czytaj Więcej

ROZPOZNANIE

Rozpoznawanie choroby reumatycznej opiera się na objawach klinicznych, wskazujących na obecność zmian zapalnych w sercu albo zmian zapalnych ze strony stawów, bądź jednych i drugich razem, bądź też opiera się na objawach klinicznych znamiennych dla pląsawicy. Koniecznym uzupełnieniem rozpoznania klinicznego są wyniki badań laboratoryjnych.

W przypadkach, w których zmiany zapalne w sercu mają charakter złośliwego uszkodzenia serca, wywołują one aż nadto wyraźny zespół objawów niewydolności krążenia i rozpoznanie carditis rheumatica nie sprawia żadnych trudności. W wielu innych przypadkach rozpoznanie choroby reumatycznej jest niepewne i wymaga nieraz dłuższej obserwacji.

Czytaj Więcej

Małopłytkowość noworodków

Ta postać skazy małopłytkowej może zależeć od przekazanych dziecku przez matkę przeciwciał płytkowych lub od niezgodności antygenowej miedzy płytkami matki -i dziecka, może być także następstwem zakażenia płodu wirusem cy- tomegalii. Te dwie ostatnie postaci małoplytkowości noworodków są skojarzone z niedokrwistością hemolityczną.

Trombocytoastenia Glanzmanna Jest to skaza krwotoczna, którą dziedziczy się w sposób dominujący, nie związany z płcią. Objawy kliniczne, są podobne do objawów w innych typach skaz płytkowych.

Czytaj Więcej

Leczenie operacyjne

W różnicowaniu należy uwzględnić ubytki powikłane zwężeniem stożka tętnicy płucnej i wadami aorty. Leczenie zachowawcze ma na celu zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia oraz wnikliwą obserwację w kierunku pierwszych objawów nadciśnienia płucnego, co jest bezwzględnym wskazaniem do zabiegu.

Leczenie operacyjne polega na zamknięciu ubytku z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Najlepsze wyniki osiąga się w okresie, w którym jeszcze nie doszło do nadciśnienia płuonego.

Czytaj Więcej