Dojrzewanie erytrocytów

Prawidłową synteza hemoglobiny i dojrzewanie erytrocytów wymagają odpowiednich aminokwasów, białek, witamin B, szczególnie pirydoksyny, rybofla- winy, witaminy B12, kwasu foliowego i składników kwasu nukleinowego – ty- miny i tymidyny. Na powstawanie erytrocytów wpływa również tyreoidyna, która ułatwia łączenie się żelaza z protoporfiryną oraz kobalt, który hamuje enzymy utleniające i powoduje hipoksję tkanek stanowiącą bodziec do wytwarzania ery- tropoetyn.

Czytaj Więcej

Reumatyczne zapalenie serca

Częstość występowania zmian zapalnych w sercu oceniana jest na 50 do 60%. Prawdopodobnie zmiany zapalne w sercu występują częściej, lecz są zbyt nieznaczne, aby mogły ujawnić się klinicznie.

Zmiany zapalne w sercu dotyczą często tylko warstwy mięśniowej zwykle są to przypadki o łagodnym przebiegu, niekiedy jednak zajęcie samego mięśnia serca może wywołać niewydolność krążenia, a nawet stać się powodem śmierci dziecka.

Czytaj Więcej

Etiologia gośćca przewlekłego

Specjalną odmianę gośćca przewlekłego postępującego stanowią przypadki tej choroby u dzieci w wieku od 2 do 4 lat, o niepomyślnym przebiegu, z wy- soką gorączką utrzymującą się miesiącami, powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony oraz ze znacznymi obrzękami zajętych stawów (ryc. 119). Jest to tzw. zespół Stiłła. W początkowym okresie choroby zespół Stilla jest często mylnie interpretowany, jako posocznica.

Czytaj Więcej