Znajomość kryteriów Jonesa

Duże kryteria to: zmiany zapalne w sercu, zapalenie stawów, pląsawica, reumatyczne guzki podskórne i rumień obrączkowy. Małe kryteria to: gorączka, bóle stawów, wydłużenie odstępu PR, zwiększona szybkość opadania krwinek czerwonych, obecność białka G lub zwiększona zawartość fibrynogenu we krwi lub duża leukocytoża, w wywiadach angina paciorkowcowa (dodatni wynik posiewu z jamy nosowo-gardłowej), przebyty rzut choroby reumatycznej względnie obecność nabytej wady serca. Dla rozpoznania choroby reumatycznej Jones żądał obecności dwu kryteriów dużych lub jednego dużego i dwu małych.

Czytaj Więcej

Leczeniem z wyboru jest splenektomia

Leczeniem z wyboru jest splenektomia. Usunięcie narządu, w którym krwinki czerwone ulegają niszczeniu, prowadzi do całkowitego cofnięcia się objawów chorobowych. Utrzymywanie się lub nawrót objawów chorobowych świadczy najczęściej o istnieniu dodatkowej śledziony. Przed zabiegiem operacyjnym należy starać się przeprowadzić wszystkie szczepienia ochronne, gdyż śledziona, jako jedno z największych skupisk komórek USŚ, jest odpowiedzialna za produkcję przeciwciał. Z tych też względów korzystne jest przeprowadzenie zabiegu najwcześniej w wieku przedszkolnym. W przypadkach dramatycznych przełomów aplastycznych zachodzi czasem konieczność przetoczenia krwi. Wskazane jest sto-sowanie leków aktywujących poezę szpikową, jak naświetlania lampą kwarcową, iyreoidyna, kobalt, witamina G, dianabol.

Czytaj Więcej

Niedokrwistości sideroachrestyczne

Jest to grupa niedokrwistości najczęściej o charakterze niedobarwliwych, które nie reagują ńa leczenie żelazem. Żelazo prawidłowo wchłonięte nie zostaje zużyte do syntezy hemoglobiny, a gromadzi się w surowicy krwi i w narządach wewnętrznych. Niedokrwistości niedobarwliwej w tych przypadkach towarzyszy hipersideremia. Szpik kostny wykazuje odnowę w układzie erytroblastów. W krwinkach czerwonych i erytroblastach znajdują się złogi żelaza.

Czytaj Więcej

Merkaptopuryna

-2) 6-Merkaptopurynę w dawce 2,5 mg/kg/dobę stosuje się przez okres 3 miesięcy. Następnie antymetabolit zmienia się na ametopterynę w dawce 1,25 do 5,0 mg dziennie, zależnie od wieku i wagi dziecka (0,12 mg/kg/dobę). Leczenie antymetabolitami stosuje się przez cały czas trwania choroby, zmieniając je co 3 miesiące.

-3) Jeśli, występuje neutropenia, to zawsze w okresach gorączki, nawet jeśli przyczyna podwyższonej ciepłoty jest nieuchwytna, należy podawać antybiotyk.

Czytaj Więcej

Białaczka ostra

Objawy kliniczne ostrej białaczki zależą od nadmiernego i gwałtownego rozrostu i rozpadu tkanki białaczkowej. Ten nadmierny metabolizm wyraża się podniesioną ciepłotą ciała, ogólnym osłabieniem i apatią. Nadmierny rozrost tkanki białaczkowej w szpiku prowadzi do zahamowania prawidłowej erytro-, granulocyto- i trombocytopoezy. Wyrazem tych zmian w szpiku jest stopniowo lub gwałtownie narastająca bladość oraz występowanie objawów skazy krwotocznej w postaci wybroczyn i wylewów krwawych w skórze i śluzówkach oraz w postaci krwawień z nosa i śluzówek jamy ustnej. Czasem dochodzi do’ występowania zmian martwiczych w śluzówce jamy ustnej. Dzieci są mało odporne na zakażenia.

Czytaj Więcej

W przypadkach bardzo dużej hemolizy

Wynikiem rozpadu krwinek czerwonych jest żółtaczka – w surowicy krwi gromadzi się bilirubina pośrednia. Gdy czynność enzymatyczna wątroby jest sprawna, bilirubina pośrednia zostaje szybko przerobiona na bezpośrednią, która w nadmiernych ilościach wydala się do dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. W wyniku tego stolce dziecka stają się silnie zabarwione i zawierają zwiększoną ilość sterkobiliny. W związku z dużą ilością urobilinogenu w jelitach wzrasta ilość reabsorbowanego urobilinogenu, a duża jego część wydala się z moczem – mocz przybiera barwę ciemnego piwa.

Czytaj Więcej