Zwiększenie liczby leukocytów

Zwiększenie liczby leukocytów zasad o chłonnych zdarza się w przewlekłej białaczce szpikowej i w ziarnicy złośliwej. Mon o cyt ozy występują w przebiegu gruźlicy i w niektórych przewlekłych lub ostrych zakażeniach.

.L irnfo c y łozę obserwuje się w przebiegu krztuśca, mononukleozy zakaźnej, ostrej zakaźnej limfocytozy, świnki, zakaźnego zapalenia wątroby, duru brzusznego, durów rzekomych, odry, ospy wietrznej, różyczki oraz w przebiegu wirusowego zapalenia płuc.

Czytaj Więcej

Reumatyczne zapalenia stawów

Reumatyczne zapalenia stawów mogą naśladować poza tym jeszcze inne choroby, jak: gościec przewlekły postępujący w ostrej fazie, bruceloza, zespól Schónleina-Henocha, białaczka itp.

Pląsawica na ogół nie stwarza trudności w rozpoznawaniu. Niekiedy lic jest mylnie interpretowany, jako poronna postać pląsawicy. Tic jednak dotyczy zawsze :małej grupy mięśni.

Czytaj Więcej

Najlepsze efekty osiąga się w leczeniu takich białaczek ostrych

Rokowanie jest zawsze złe, mimo iż nawet w przypadkach nic leczonych występują czasem samoistne remisje. Dzięki postępom w leczeniu białaczek przeciętny czas przeżycia przedłużył się do dwóch łat znane są również przypadki ostrych białaczek, w których dzieci żyją 8 a nawet 9 lat po rozpoznaniu choroby.

Leczenie. Najlepsze efekty osiąga się w leczeniu takich białaczek ostrych, w których początkowo stwierdza się leukocytozę poniżej 20 000 w mm3. Przyjęte obecnie leczenie polega na stosowaniu preparatów kory nadnercza, antyme- tabolitów (antagonistów puryn, jak 6-merkaptopuryna i antagonistów kwasu foliowego, jak ametopteryna), przetaczaniach krwi i stosowaniu antybiotyków w okresach zakażeń. Różni autorzy stosują wymienione leki według różnych schematów. Jeden z przyjętych obecnie schematów doprowadzający do szybkich i długotrwałych remisji przedstawia się następująco: od chwili ustalenia’ rozpoznania podaje się jednocześnie enkorton i antymetabolit.

Czytaj Więcej

Tętno na tętnicach kończyn górnych

Tętno na tętnicach kończyn górnych jest bardzo dobrze wypełnione, nie wyczuwa się natomiast tętna na tętnicy udowej, podkolanowej oraz grzbietowej stopy. Ciśnienie tętnicze krwi jest na kończynach górnych znacznie wyższe niż na kończynach dolnych, gdzie najczęściej jest w ogóle nieoznaczalne. U dzieci starszych może być widoczne tętnienie tętnic międzyżebrowych w okolicy między- lopatkowej, zwłaszcza przy pochyleniu dziecka ku przodowi. Kończyny dolne są chłodniejsze niż górne.

Czytaj Więcej

Leczenie żelazem

Leczenie żelazem powinno być uzupełnione preparatami aktywującymi czynność krwiotwórczą szpiku. Można stosować naświetlania lampą kwarcową, witaminę C, kobalt (hamuje on enzymy utleniające, powoduje niedotlenienie tkanek, co staje się bodźcem do wytwarzania- erytropoetyn), tyreoidynę (wpływa na łączenie się żelaza z protoporfiryną w hem). Leczenie farmakologiczne należy uzupełniać dietą bogatą w żelazo i białko.

Czytaj Więcej

Przy migotaniu komór

Przy migotaniu komór (krzywa przypomina piłę o nieregularnych zębach) życie dziecka może być uratowane przez defibrylację prądem elektrycznym. Często konieczne jest nawet otwarcie klatki piersiowej i worka osierdziowego, energiczny masaż oraz defibrylacja bezpośrednia. Jeśli natomiast przyczyną utraty przytomności jest brak skurczów komorowych, to masaż zewnętrzny, uderzenie pięścią w klatkę piersiową lub rytmiczne pobudzenia prądem o małym napięciu mogą przywrócić prawidłową czynność serca. Następnie podajemy dziecku dosercowo, dożylnie lub domięśniowo noradrenalinę lub jej pochodne, wapń, środki alkalizujące i nasercowe.

Czytaj Więcej