U dziecka niewydolność krążenia

U dziecka niewydolność krążenia jest albo niewydolnością prawokomo- rową, albo jednocześnie niewydolnością prawej i lewej komory serca, gdyż każda niewydolność lewokomorowa musi pociągnąć za sobą niewydolność również prawego serca.

Niewydolność prawokomorowa wywołuje zastój obwodowy i zmniejszenie ukrwienia płuc. Zjawia się powiększenie wątroby i rozszerzenie żył na szyi, a w jamach ciała gromadzi się płyn przesiękowy. Prawokomorowa niewydolność krążenia powstaje np. w zwężeniu mitralnym, w zwężeniu tętnicy płucnej i w różnych typach siniczych wad serca.

Czytaj Więcej

Obraz rentgenowski zależy od wielkości przecieku

Obraz rentgenowski zależy od wielkości przecieku. W przypadkach małego przecieku może być prawidłowy jeśli przeciek jest większy, występuje powiększenie lewego serca, uwypuklenie tętnicy płucnej oraz znaczne przekrwienie płuc. Niekiedy występuje tętnienie wnęk płucnych, tzw. taniec wnęk.

Zapis ?kg może być prawidłowy, często występuje lewogram oraz cechy przerostu lewego przedsionka i lewej komory. Rozpoznanie na ogół nie nastręcza trudności ze względu na typowy szmer maszynowy w pierwszej i drugiej lewej przestrzeni międzyżebrowej i obfite ukrwie- nie płuc. Trudności powstają od chwili, kiedy w następstwie wyrównywania się ciśnienia szmer zanika, a pozostają jedynie objawy nadciśnienia płucnego. W przypadkach wątpliwych podczas cewnikowania stwierdza się zwiększoną zawartość tlenu i wyższe ciśnienie w tętnicy płucnej niż w prawej komorze. Najbardziej pewną metodą diagnostyczną jest aortografia wsteczna uwidoczniająca przejście środka cieniującego z aorty do tętnicy płucnej.

Czytaj Więcej

UBYTEK W PRZEGRODZIE MIĘDZYKOMOROWEJ

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej znajduje się albo w górnej błoniastej części przegrody albo w jej części mięśniowej środkowej, rzadko dolnej. Ubytek przegrody międzykomorowej występuje jako wada odosobniona bądź stanowi powikłanie w innych wrodzonych wadach serca, jak zwężenie tętnicy płucnej, zwężenie cieśni tętnicy głównej. Jeśli wziąć pod uwagę nie tylko przypadki odosobnionego ubytku w przegrodzie międzykomorowej, ale również wszystkie wady złożone, w których występuje ubytek w przegrodzie międzykomorowej,. to wadę tę można uważać jako najczęściej spotykaną.

Czytaj Więcej

Zwiększenie zawartości hemoglobiny zredukowanej we krwi

Zwiększenie zawartości hemoglobiny zredukowanej we krwi tętniczej prowadzi do powstania sinicy, palców w kształcie pałeczek dobosza, paznokci w kształcie szkiełka do zegarka, do policytemii, duszności wysiłkowej oraz objawu kucania.

Sinicę powstającą w wadach wrodzonych serca z przeciekiem prawo-lewym określamy jako centralną, w odróżnieniu od sinicy obwodowej powstającej w nie-wydolności krążenia. W przeciwieństwie do sinicy obwodowej sinica centralna jest uogólniona i bardziej intensywna. Znaczna intensywność sinicy zależy od towarzyszącej tym wadom policytemii. Duży przyrost liczby krwinek czerwonych zwiększa jednak lepkość krwi, co obciąża serce nadmierną pracą i ułatwia powstanie zakrzepów w tętnicach mózgowych (porażenia połowicze lub ropnie mózgu u dzieci siniczych).

Czytaj Więcej

Żelazo magazynuje się w wątrobie jako ferrytyna

Żelazo magazynuje się w wątrobie jako ferrytyna lub hemosyderyna. Wątroba otrzymuje nie tylko żelazo wchłonięte z przewodu pokarmowego, lecz także uwolnione ze zniszczonych w śledzionie erytrocytów. W miarę potrzeby żelazo przechodzi z wątroby do szpiku, tam zostaje odszczepione od ferrytyny (redukcja żelaza) i przeniesione do erytroblastów. Do uruchomienia zapasów żelaza niezbędna jest miedź. Łączenie się żelaza z porfiryną ułatwiają hormony kory nadnerczy oraz bliżej nie poznany jeszcze enzym znajdujący się w mitochondriac.h erytroblastów i retykulocytów. Natomiast czynniki infekcyjne hamują włączanie żelaza do pierścienia porfirynowego. Wydalanie żelaza z ustroju w warunkach fizjologicznych jest minimalne. Noworodek w pierwszych dniach życia traci w stolcach około 3 mg żelaza dziennie, dziecko starsze do 1 mg na dobę – ze złuszczonym nabłonkiem, wypadającymi włosami, obcinanymi paznokciami, z żółcią, potem i moczem.

Czytaj Więcej

UKŁAD BIAŁOKR WINKO WY

Do układu białokrwinkowego należą leukocyty, limfocyty i monocyty. Wszystkie te rodzaje komórek posiadają odrębne cechy morfologiczne, wszystkie mają jądra.

Leukocyty posiadają aparat enzymatyczny niedostatecznie jeszcze poznany. Wiadomo, że zawierają enzymy takie, jak glukuronidaza, fosfataza kwaśna i zasadowa, esterazy oraz biologicznie czynne substancje natury nieenzymatycznej, jak glutation, kwas glukuronowy, histamina, glikogen.

Czytaj Więcej