Osłuchiwaniem stwierdza się prawie ciągły szmer

Objawy kliniczne. W pewnej części przypadków wada ta nie daje żadnych objawów podmiotowych, jednak rozwój fizyczny jest często opóźniony. Dotykiem wyczuwa się zwykle drżenie klatki piersiowej umiejscowione między lewą krawędzią mostka i obojczykiem. Granice serca są prawidłowe lub nieco poszerzone w lewo.

Osłuchiwaniem stwierdza się prawie ciągły szmer ?kurczowo-rozkurczowy, naj-głośniejszy w pierwszej i drugiej przestrzeni międzyżebrowej lewej (suplement 3, ). Nad tętnicą płucną tony serca są częściowo pokryte przez szmer, drugi ton wyraźnie rozdwojony. Szmer powstaje wskutek przepływu krwi przez przewód zarówno podczas skurczu, jak i rozkurczu oraz drgań ścian tętnicy płucnej przy spotkaniu się dwu prądów krwi – z komory prawej i z aorty. Dzięki obecności drgań o niskich częstodiwościach szmer ten, zwany maszynowym, jest zwykle porównywany do odgłosu koła młyńskiego lub pociągu pędzącego przez tunel.

Tętno, zwłaszcza na kończynach dolnych, jest chybkie, a amplituda tętna powiększa się u starszych dzieci, do czego przyczynia się umiarkowany wzrost ciśnienia skurczowego i spadek rozkurczowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>