OPIEKA NAD DZIECKIEM REUMATYCZNYM

W zrozumieniu znaczenia społecznego choroby reumatycznej Polska Ludowa obejmuje ścisłą opieką dzieci reumatyczne. W Polsce powstała sieć konsultacyjnych poradni przeciwreumatycznych, do których każdy lekarz rejonowej przychodni dziecięcej ma prawo skierować dziecko z chorobą reumatyczną, jeśli prowadzenie tego dziecka nastręcza mu jakieś wątpliwości.

Dzieci zaś, u których rzut doprowadził do powstania wady serca, zwłaszcza zaś te, u których ostry okres choroby reumatycznej przebiegał z objawami niewydolności krążenia, są kierowane ze szpitala nie do domu, lecz do sanatorium dla dzieci reumatycznych. Korzystne znaczenie pobytu w sanatorium polega nie tylko na ściślejszym niż w domu przestrzeganiu zasad zapobiegania nawrotom choroby reumatycznej, ale i na tym również, że dziecko w sanatorium rozpoczyna naukę w szkole zbudowanej na terenie sanatorium i dostosowanej do potrzeb dziecka dotkniętego wadą serca. W sanatorium dziecko podlega również stopniowej rehabilitacji, aż do osiągnięcia sprawności fizycznej pozwalającej mu żyć w zwykłych warunkach domowych i kształcić się w zwykłej szkole. Rehabilitacja odbywa się dzięki regulowanym spacerom i zabawom na otwartym powietrzu oraz za pomocą stopniowo dozowanej gimnastyki. Dziecko miejskie zaczyna odczuwać w tym sposobie życia przyjemność i radość, co odbija się pomyślnie na jego upodobaniach po powrocie do miasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>