Odsetek neutrofilów u noworodka

Odsetek neutrofilów u noworodka waha się w granicach od 40 do 80 i zawiera małą domieszkę mielocytów. Odsetek ten obniża się do 35 w trzecim i czwartym miesiącu życia, po czym stopniowo nieznacznie wzrasta do wysokości 50-’60. Odsetek eozynofilóww warunkach zdrowia wynosi od 0,5 do 3.

Odsetek limfocytów u dziecka tuż po urodzeniu wynosi około 30, wzrasta do ponad 50 w szóstym miesiącu życia, po czym stopniowo spada do około 30 w szóstym xoku życia. Odsetek monocytów w pierwszym dniu życia wynosi około 12, następnie 5 do 8 w okresie niemowlęcym i u dziecka starszego.

Płytki krwi. Liczba krwinek płytkowych tuż po urodzeniu wynosi około 350 000, w drugim dniu wzrasta do 400 000 w mm3, następnie spada w ciągu kilkunastu dni do wartości spotykanych u ludzi dorosłych, to jest do około 250 000 w mm3 (patrz tabela 11).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>