Obraz rentgenowski zależy od wielkości przecieku

Obraz rentgenowski zależy od wielkości przecieku. W przypadkach małego przecieku może być prawidłowy jeśli przeciek jest większy, występuje powiększenie lewego serca, uwypuklenie tętnicy płucnej oraz znaczne przekrwienie płuc. Niekiedy występuje tętnienie wnęk płucnych, tzw. taniec wnęk.

Zapis ?kg może być prawidłowy, często występuje lewogram oraz cechy przerostu lewego przedsionka i lewej komory. Rozpoznanie na ogół nie nastręcza trudności ze względu na typowy szmer maszynowy w pierwszej i drugiej lewej przestrzeni międzyżebrowej i obfite ukrwie- nie płuc. Trudności powstają od chwili, kiedy w następstwie wyrównywania się ciśnienia szmer zanika, a pozostają jedynie objawy nadciśnienia płucnego. W przypadkach wątpliwych podczas cewnikowania stwierdza się zwiększoną zawartość tlenu i wyższe ciśnienie w tętnicy płucnej niż w prawej komorze. Najbardziej pewną metodą diagnostyczną jest aortografia wsteczna uwidoczniająca przejście środka cieniującego z aorty do tętnicy płucnej.

Rokowanie w przypadkach leczonych operacyjnie jest dobre. Większość chorych nie odczuwa dolegliwości, jednafk w miarę upływu czasu występuje coraz częściej duszność wysiłkowa i zmęczenie. Niewydolność krążenia zjawia się zwykle u osobników 20-30-letnich. Oprócz niewydolności krążenia i nadciśnienia płucnego grożą tym chorym powikłania w postaci podostrego, bakteryjnego zapalenia wsierdzia, infekcji układu oddechowego oraz spraw zakrzepowych w przewodzie tętniczym. Znacznie groźniejszy przebieg obserwuje się często u niemowląt, u których szmer jest początkowo tylko skurczowy, serce znacznie powiększone, kuliste, a kolejne infekcje dróg oddechowych utrudniają dokładną ocenę stopnia ukrwienia płuc.

One comment to Obraz rentgenowski zależy od wielkości przecieku

  • czekoman  says:

    Pamietam jak sie jeszcze keidys takie wielkie olowiane kamizelki zakladalo 🙂

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>