Objawy osłuchowc

Objawy osłuchowc są mało charakterystyczne. U noworodków szmerów zwykle nie wysłuchuje się, natomiast w okresie wczesnego niemowlęctwa stwierdza się zwykle słaby, niecharakterystyczny szmer skurczowy na lewym brzegu mostka.

W obrazie radiologicznym klatki persiowej w ustawieniu tylno-przednim uderza wąskość szypuły naczyniowej i specjalny kształt serca przypominający jajko. Cechą charakterystyczną jest również bardzo obfity rysunek naczyniowy płuc, jeżeli nie współistnieje zwężenie tętnicy płucnej.

Zapis ekg wskazuje na przeważający przerost prawej komory serca. Rozpoznanie. Podejrzenie przełożenia wielkich pni tętniczych jest uzasadnione przy istniejącej od urodzenia sinicy, powiększeniu serca oraz wcześnie występującej niewydolności krążenia. Potwierdzeniem tego podejrzenia jest obfity rysunek naczyniowy płuc. Wadę tę należy różnicować z czwórką Fallota. Na przełożenie wielkich pni tętniczych wskazują: cięższy stan dziecka, intensywniejsza i wcześnie zjawiająca się sinica, znaczne powiększenie serca, objawy niewydolności krążenia oraz bardziej opóźniony rozwój fizyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>