Objawy kliniczne

Objawy kliniczne zależą od rozmiarów ubytku, jego umiejscowienia oraz od obecności innych anomalii serca. Często stwierdza się łatwe występowanie duszności wysiłkowej oraz pewien szczególny rodzaj niedorozwoju fizycznego: drobną budowę kości przy dość wysokim wzroście (Kabitus gracilis). Zdarza się jednak, że ubytki o typie ostium secundum przez wiele lat nie dają objawów klinicznych i są wykrywane przypadkowo.

W drugiej lewej przestrzeni międzyżebrowej wysłuchuje się krótki, mezosysto- liczny szmer (suplement 3, k). Zależy on od zwiększonego przepływu krwi przez tętnicę płucną i jest szmerem czynnościowym. Niekiedy stwierdza się również krótki, słaby szmer rozkurczowy powstający wskutek zwiększonego przepływu krwi przez stosunkowo wąską zastawkę trójdzielną. Bywa on zwykle najlepiej słyszalny na lewym brzegu mostka lub w bliskości koniuszka serca.

Drugi ton jest trwale rozszczepiony i nie podlega wahaniom w zależności od fazy oddechowej. Duże i nieruchome rozdwojenie drugiego tonu jest objawem bardzo charakterystycznym, który powstaje w następstwie połączenia jam obu przedsionków i opóźnionego zamykania się zastawek tętnicy płucnej. Do opóźnienia części płucnej drugiego tonu dodatkowo może przyczyniać się blok prawej odnogi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>