OBJAWY KLINICZNE OBWODOWEJ NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

Objawy kliniczne obwodowej niewydolności krążenia, czyli zapaści, są następujące: mniejsze lub większe zamroczenie świadomości, bladość z odcieniem szarawym powłok skórnych, wiotkość ciała, zaostrzenie rysów twarzy, spadnięcie żył, słaba wyczuwalność tętna, przyśpieszenie i spłycenie oddechu.

LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA POCHODZENIA CENTRALNEGO. Dziecko w stanie niewydolności krążenia robi wrażenie ciężko chorego. Jest ono bojaźliwe, niespokojne oraz zmęczone dusznością i brakiem snu. Trzeba mu zapewnić jak najwięcej spokoju, wygód i świeżego powietrza, a w ciężkich przypadkach podać tlen.

Przed rozpoczęciem właściwego leczenia konieczne jest zastosowanie środków uspokajających, np. luminalu. Jeśli dziecko nie uspokaja się pod wpływem luminalu, wskazane jest podanie morfiny. Stosuje się ją podskórnie po 0,5 mg na każdy rok życia na dawkę. Morfina powoduje obniżenie pobudliwości ośrodka oddechowego, dzięki czemu zmniejsza się duszność, dziecko uspokaja się i może usnąć. Ze snu budzi się wypoczęte i z lepszym tętnem. Wtedy należy rozpocząć stosowanie leków nasercowych w postaci strofantyny lub naparstnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>