Niewydolności krążenia

Dziś w znacznie większym stopniu niż dawniej udaje się przeciwdziałać niewydolności krążenia przez usunięcie zaburzeń hemodynamicznych dzięki leczeniu chirurgicznemu choroby podstawowej. Klasycznym przykładem tego jest ko- misurotomia w zwężeniu mitralnym oraz różne zabiegi operacyjne w wadach wrodzonych serca.

Leczeniem przyczynowym w niewydolności krążenia u dzieci z chorobą reumatyczną jest zwalczanie czynnego procesu reumatycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>