NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

Niewydolność krążenia jest następstwem niewystarczającego dopływu krwi tętniczej do narządów i częściowego zalegania krwi żylnej na obwodzie. Niewydolność krążenia wywołują zaburzenia ze strony naczyń obwodowych, albo nagle lub stopniowo powstające wyczerpanie siły skurczowej serca. Jasną jest rzeczą, że podział niewydolności, krążenia na postać naczyniową i sercową nie jest ścisły, gdyż nie ma niewydolności scrca, której nie towarzyszyłyby zaburzenia naczyniowe. Przy tym w każdym przypadku niewydolności krążenia jest ona ostatecznie wynikiem niedomogi mięśnia sercowego, niezdolnego do wykonywania swej pracy.

W zależności od czasu, w jakim rozwija się niewydolność krążenia, rozróżniamy ostrą i przewlekłą niewydolność krążenia. Ostra niewydolność krążenia występuje częściej u dzieci małych niż u starszych. Jeśli niewydolność krążenia postępuje, to coraz mniejsze wysiłki fizyczne wywołują zmęczenie, duszność i inne objawy. Utrzymywanie się tych objawów w spoczynku świadczy o zupełnym wyczerpaniu serca.

Obwodowa niewydolność krążenia, czyli zapaść, jest następstwem zmniejszenia ilości krwi krążącej w zależności od utraty krwi, jej wadliwego rozmieszczenia, zagęszczenia, albo też od jednoczesnego działania kilku tych czynników. To, że u dziecka spotykamy się z zapaścią znacznie częściej niż u dorosłego, jest zupełnie zrozumiałe, gdyż łatwiej dochodzi do zaburzeń czynności ośrodka naczy- nioruchowego i równowagi kwasowo-zasadowej. Większa jest również u małego dziecka przepuszczalność śródbłonka naczyń włosowatych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>