Niedomykalność zastawki dwudzielnej

Niedomykalność zastawki dwudzielnej powstaje bardzo często już pod koniec pierwszego rzutu choroby reumatycznej. Poza tym może zjawić się czynnościowa niedomykalność zastawki dwudzielnej wskutek rozszerzenia się pierścienia za-stawkowego w związku ze zmianami w mięśniu serca. Z powikłań częściej niż w zwężeniu mitralnym istnieje możliwość dołączenia się podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę wady wrodzone serca, w których, stwierdza się szmer skurczowy na koniuszku. Pamiętać należy o częstym występowaniu u dzieci zdrowych niewinnego szmeru skurczowego typu klasycznego. Ostatnio w wielu krajach wprowadza się leczenie chirurgiczne polegające na założeniu sztucznej zastawki lub plastyce z zastosowaniem krążenia pozausitrojo- wego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>