Niedokrwistości sideroachrestyczne

Jest to grupa niedokrwistości najczęściej o charakterze niedobarwliwych, które nie reagują ńa leczenie żelazem. Żelazo prawidłowo wchłonięte nie zostaje zużyte do syntezy hemoglobiny, a gromadzi się w surowicy krwi i w narządach wewnętrznych. Niedokrwistości niedobarwliwej w tych przypadkach towarzyszy hipersideremia. Szpik kostny wykazuje odnowę w układzie erytroblastów. W krwinkach czerwonych i erytroblastach znajdują się złogi żelaza.

Do omawianego typu rzadko spotykanych niedokrwistości zaliczyć należy nie-dokrwistość z niedoboru witaminy B6 i z niedoboru miedzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>