Niedokrwistości megaloblastyczne

Niedokrwistości megaloblastyczne charakteryzują się -występowaniem niepra-widłowych form macierzystych krwinek czerwonych w szpiku kostnym. W jądrach erytroblastów pojawiają się zmiany wyrażające się spaczeniem i opóźnieniem ich dojrzewania. We krwi obwodowej znajduje się erytrocyty o dużych wymiarach – makrocyty. Niektóre z erytrocytów – bardzo duże – mają kształt lekko owalny, są to megalocyty. Wskaźnik barwny jest wyższy od jedności, liczba retykulocytów obniżona.

Niedokrwistości megaloblastyczne u dzieci są najczęściej wynikiem niedoborów kwasu foliowego, witaminy B12 lub obu tych czynników łącznie. Niedobory te mogą być następstwem niedostatecznej podaży lub niedostatecznego wchłaniania.

Niedobór kwasu foliowego może się ujawnić w stanach niedożywienia, u niemowląt karmionych dłuższy czas wyłącznie mlekiem kozim (zawiera ono mało kwasu foliowego), w chorobie trzewnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>