Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Jest to postać niedokrwistości najczęściej spotykana u dzieci do trzeciego roku życia. Cechuje się ona obniżeniem wskaźnika barwnego, co jest wynikiem zmniejszonego stężenia hemoglobiny w krwinkach czerwonych. Występowanie niedokrwistości niedobarwliwej spowodowane jest ujemnym bilansem żelaza. Do 4-6 miesiąca życia ustrój korzysta nie tylko z żelaza, które otrzymuje w pożywieniu, lecz także z tkankowych i-ezerw żelaza, które otrzymał od matki.

Etiopatogeneza niedokrwistości z niedoboru żelaza może być różna. Tkankowe zapasy żelaza u zdrowego, donoszonego’ noworodka wynoszą około 250 mg. Noworodek urodzony przedwcześnie lub z ciąży mnogiej ma mniejsze rezerwy żelaza. Również mniejsze zapasy żelaza mają dzieci matek z niedokrwistością niedobarwliwą. Niskie depót żelaza może być także spowodowane obniżeniem poziomu hemoglobiny przy urodzeniu wskutek krwawień płodu do krążenia matki, zbyt wczesnego podwiązania pępowiny i transfuzji we- wnątrzmacicznej między bliźniętami (objawy niedokrwistości występują wtedy tylko u jednego z bliźniąt).

Niedostateczna podaż żelaza u niemowląt zależy od jego małej zawartości w mleku, które w pierwszych miesiącach życia stanowi jedyny pokarm niemowlęcia. Mimo wczesnego wprowadzenia do diety niemowlęcia soków owocowych, zup jarzynowych, żółtka jaj i mięsa, podaż żelaza może nadal pozostać niedostateczna. Stwierdzono, że najrzadziej dochodzi do niedokrwistości niedobarwliwej u niemowląt karmionych naturalnie. Podaż żelaza zmniejsza się u niemowląt chorychj które prawie zawsze, niezależnie od przyczyny choroby, mają upośledzone łaknienie. W niektórych schorzeniach występują ponadto zaburzenia we wchłanianiu żelaza. Zaburzenia te obserwuje się głównie w zakażeniach przewodu pokarmowego, w chorobie trzewnej i steatorrhoea idiopatica.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>