NIEDOKRWISTOŚĆ PO UTRACIE KRWI

W przypadkach niedokrwistości pokrwotocznej ostrej początkowe objawy kliniczne zależą od oligemii. Stwierdza się bladość powłok, niepokój, przyspieszenie tętna, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a w cięższych przypadkach objawy wstrząsu. Po pewnym czasie rozwija się mikrocytowa niedokrwistość niedobarwliwa.

Niedokrwistość pokrwotoczna przewlekła ma charakter bardzo zbliżony do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Leczenie po ostrej utracie krwi polega na szybkim przetoczeniu krwi i ewentualnym leczeniu wstrząsu, po krwawieniach przewlekłych na uzupełnieniu niedoborów żelaza i aktywacji erytropoezy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>