Niedobór witaminy B12

Niedobór witaminy B12 może wystąpić w przypadkach długotrwałego stosowania diety jarskiej (nie zawierającej czynnika zewnętrznego), w przypadkach wad rozwojowych przewodu pokarmowego, po resekcjach żołądka i jelit, w przypadkach nadmiernego zużycia witaminy Bł2 przez pasożyty jelitowe lub bakterie, w przypadkach ciężkich kryz hemolitycznych.

Pierwotne niedokrwistości megaloblastyczne są wynikiem zaburzenia wchłaniania witaminy B12. Wyodrębnia się cztery typy pierwotnej niedokrwistości megaloblastyczne j.

Pierwszy – niedokrwistość typu Addisona-Biermera charakteryzuje się niedoborem czynnika wewnętrznego, zmianami zanikowymi śluzówki języka i żołądka i opornym na działanie histaminy zaburzeniem wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>