Niebezpieczeństwo dla życia chorego

Niebezpieczeństwo dla życia chorego stanowią także krwotoki po dużych urazach i zabiegach operacyjnych. Małe zabiegi chirurgiczne, jak usunięcie zęba, mogą też stać się przyczyną ciężkiego krwawienia. Objawy krwotoczne nasilają się w przebiegu infekcji.

Z badań laboratoryjnych potwierdzających rozpoznanie hemofilii należy wymienić: przedłużony czas krzepnięcia, upośledzone zużycie pro- trombiny, obniżony poziom czynnika VIII.

Leczenie hemofilii A jest leczeniem substytucyjnym i polega na uzupełnianiu czynnika VIII w okresach objawów skazy krwotocznej. Ze względu na to, że czynnik VIII jest ciepłochwiejny i ma okres półtrwania około 12 godz., uzupełnienie jego poziomu można osiągnąć tylko przez przetaczanie choremu świeżej krwi, świeżego osocza lub osocza mrożonego, przechowywanego w temperaturze -30°C. Poza osoczem mrożonym istnieją aktywne preparaty AHG (np. krioprecypitat i frakcja I-0 wg Blombacków).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>