Nasilenie objawów ogólnych

-3, h), któremu często towarzyszy drżenie w Okolicy tętnicy płucnej. Miarą zwężenia może być opóźnienie i ściszenie części płucnej II tonu, zależne od wydłużenia skurczu prawej komory oraz małej ruchomości płatków zastawki. Zawsze występują objawy znacznego przerostu lub nawet przeciążenia prawej komory w ekg, przy skąpym ukrwieniu płuc i pozornie niewielkim powiększeniu serca (koncentryczny przerost prawej komory).

Nasilenie objawów ogólnych zależy od rodzaju, a zwłaszcza od stopnia zwężenia. Przy zwężeniu niewielkim i średnim wada przebiega prawie bezobjawo- wo, nie wpływa ujemnie na rozwój fizyczny dziecka. W znaczniejszym, czyli tzw. ciasnym zwężeniu występuje łatwo zmęczenie i duszność wysiłkowa. Nadmierna praca prawej komory stopniowo prowadzi do jej przerostu, przeciążenia, a w końcu do niedomogi.

Wymienione objawy kliniczne całkowicie wystarczają do ustalenia rozpoznania. U dzieci wymagających leczenia operacyjnego stosuje się jeszcze cewnikowanie serca. Zasadnicze znaczenie ma fakt stwierdzenia w tętnicy płucnej niższego ciśnienia niż w prawej komorze, w której dochodzi ono niekiedy do 280 mm Hg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>