Najlepsze efekty osiąga się w leczeniu takich białaczek ostrych

Rokowanie jest zawsze złe, mimo iż nawet w przypadkach nic leczonych występują czasem samoistne remisje. Dzięki postępom w leczeniu białaczek przeciętny czas przeżycia przedłużył się do dwóch łat znane są również przypadki ostrych białaczek, w których dzieci żyją 8 a nawet 9 lat po rozpoznaniu choroby.

Leczenie. Najlepsze efekty osiąga się w leczeniu takich białaczek ostrych, w których początkowo stwierdza się leukocytozę poniżej 20 000 w mm3. Przyjęte obecnie leczenie polega na stosowaniu preparatów kory nadnercza, antyme- tabolitów (antagonistów puryn, jak 6-merkaptopuryna i antagonistów kwasu foliowego, jak ametopteryna), przetaczaniach krwi i stosowaniu antybiotyków w okresach zakażeń. Różni autorzy stosują wymienione leki według różnych schematów. Jeden z przyjętych obecnie schematów doprowadzający do szybkich i długotrwałych remisji przedstawia się następująco: od chwili ustalenia’ rozpoznania podaje się jednocześnie enkorton i antymetabolit.

-1) Enkorton w dawce 2-3 mg/kg/dobę należy podawać w ciągu miesiąca, co we wszystkich prawie przypadkach pozwala uzyskać remisję w piątym tygodniu leczenia odstawia się lek stopniowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>