NABYTE WADY SERCA

Wady nabyte serca są w wieku dziecięcym najczęściej pochodzenia reumatycznego i stanowią zejście zastawkowego zapalenia wsierdzia (end.ocard.itis valvu- laris). Klinika wad nabytych serca u dzieci i u dorosłych przedstawia się podobnie i stanowi treść odpowiednich rozdziałów w podręcznikach chorób wewnętrznych.

Zwężenie lewego ujścia ?!ylnego Stenosis ostii venosi sinistri Zwężenie lewego ujścia żylnego występuje u dzieci rzadko i to zwykle po upływie dwu do trzech lat od przebytego rzutu choroby reumatycznej. Często rzut choroby będący przyczyną tej wady ma przebieg skryty, tak że może być całkowicie przeoczony.

Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny w postaci komisurotomii, usuwającej zaburzenia hemadynamiczne wywołane tą wadą. Niedomykalność zastawki dwudzielnej Insufficientia valvulae rriitralis

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>