MIGOTANIE I TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW

Migotanie i trzepotanie przedsionków jest niemiarowością powstającą wskutek nadmiernie częstego pobudzenia przedsionków. Częstość tych pobudzeń wynosi w migotaniu przedsionków 400—700 na minutę. Pobudzenia występują, wtedy nieregularnie i nie wywołują skurczów, tylko drgania poszczególnych włókien mięśni przedsionków. Część z tych pobudzeń, dociera w niejednakowych odstępach do komór, wywołując ich niemiarową czynność.

W zapisie ekg migotanie przedsionków przedstawia się w postaci niemiarowó zjawiających się zespołów komorowych bez zalamków P, między zaś zespołami komorowymi widoczna jest linia izoelektryczna nieznacznie zazębiona (ryc. 108 c). Migotanie przedsionków towarzyszy zwykle ciężkim cho-robom serca, zwłaszcza często występuje w zwężeniu mitralnym. Następstwa dla krążenia zależą od tego, jak często komory odpowiadają, skurczem na bardzo częste pobudzenia przedsionków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>