Miejscowe leczenie wylewów dostawowych

W przypadkach, w których fibrynoliza towarzysząca krwawieniom może być zjawiskiem korzystnym, np. w krwawieniach z nerek, stosowanie EACA jest prze-ciwwskazane.

Miejscowe leczenie wylewów dostawowych polega na unieruchomieniu kończyny. Niekiedy ewakuuje się krwiak igłą, i strzykawką (bezpośrednio po uprzednim przetoczeniu osocza antyhemofilowego) oraz stasuje zimne okłady. Bóle towarzyszące wylewom można uśmierzać środkami przeciwbólowymi. Po okresie resorpcji krwiaka (około 7 dni) należy przeprowadzić rehabilitację stawu i mięśni kończyny, które w czasie unieruchomienia uległy zanikowi (gimnastyka czynna). Straty krwi powinno się uzupełniać przetaczaniami świeżej krwi. Niedobory żelaza można uzupełniać iniekcjami dożylnymi żelaza lub preparatami doustnymi. Nie wolno stosować iniekcji domięśniowych.

Wszelkie zabiegi chirurgiczne u chorych na hemofilię można przeprowadzać tylko w dużych ośrodkach szpitalnych, dysponujących dostatecznymi ilościami preparatów zawierających globulinę antyhemofilową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>