Merkaptopuryna

-2) 6-Merkaptopurynę w dawce 2,5 mg/kg/dobę stosuje się przez okres 3 miesięcy. Następnie antymetabolit zmienia się na ametopterynę w dawce 1,25 do 5,0 mg dziennie, zależnie od wieku i wagi dziecka (0,12 mg/kg/dobę). Leczenie antymetabolitami stosuje się przez cały czas trwania choroby, zmieniając je co 3 miesiące.

-3) Jeśli, występuje neutropenia, to zawsze w okresach gorączki, nawet jeśli przyczyna podwyższonej ciepłoty jest nieuchwytna, należy podawać antybiotyk.

-4) W miarę potrzeby przetaczać należy krew z pełną zawartością płytek i leukocytów, a więc krew świeżą, pobraną do naczyń silikonowanych (krew „S”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>