Category Medycyna

Ilość wysięku

„płaszczowego”. Polega on na stopniowym i przejściowym przemieszczeniu odcinka S-T i odwróceniu załamka T. Obecność zaś dużej ilości płynu będącego dobrym przewodnikiem elektryczności wywołuje jakby krótkie spięcie, wskutek czego woltaż załamków obniża się (ryc. 114).

Ilość wysięku zwykle jest nieznaczna i pod wpływem leczenia płyn w osierdziu szybko ulega resorpcji. Objawy niewydolności krążenia znamienne dla pancarditis rheumatica rzadziej występują w przebiegu pierwszego rzutu choroby reumatycznej, jeśli zajęte są tylko dwie lub tylko jedna warstwa serca. Są one natomiast bardzo częstym objawem u dziecka w każdym z następnych rzutów choroby reumatycznej, jeśli już poprzedni rzut doprowadził do wady serca.

Czytaj Więcej

Przyczyny powstawania wad wrodznych serca

Ocena częstości występowania poszczególnych typów wad wrodzonych zależy od tego, czy podstawę stanowią badania kliniczne, czy też wyniki badań sekcyjnych. Autorzy kanadyjscy na podstawie klinicznej kontroli wszystkich dzieci – od noworodków żywo urodzonych do lat 14 w pewnych rejonach ich kraju stwierdzili następującą częstość występowania różnych typów wad wrodzonych serca w stosunku do dzieci zdrowych:

Czytaj Więcej

PRZYCZYNY NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

U dzieci w pierwszych dwu- trzech latach życia najważniejszą rolę w powstawaniu centralnej niewydolności krążenia odgrywają ciężkie wady wrodzone serca i choroby układu oddechowego. U starszych dzieci jest ona najczęściej następstwem choroby reumatycznej w okresie czynnego procesu. W y^adach serca trwających od wielu lat w pewnych przypadkach niewydolność krążenia może powstać z przyczyn czysto mechanicznych, jakie stwarza znaczna deformacja zastawek serca i obecność zmian degeneracyjno-włóknistych mięśnia serca. Niewydolność krążenia może być również następstwem tamponady serca w wysiękowym zapaleniu osierdzia lub zaciskającego zapalenia osierdzia, albo ciężkich postaci zapalenia nerek, którym towarzyszy nadciśnienie tętnicze.

Czytaj Więcej

Strofantyna

Strofantynę wstrzykuje się bardzo powoli w 10 ml roztworu 20% glukozy. Wskazane jest jednoczesne podanie małych dawek kofeiny (0,03 – 0,05 g coff. ii. benzoici), zwłaszcza w przypadkach ciężkiego uszkodzenia serca. Jeśli przedtem podana była naparstnica, to strofantynę można stosować po przewie wynoszącej co najmniej 24 – 36 godzin.

Strofantyna zaczyna działać już podczas wstrzykiwania. Ma ona działanie zbliżone do glikozydów naparstnicy, jednak działanie jej występuje szybciej i trwa krócej. W mniejszym stopniu wzmaga pobudliwość niższych ośrodków bodźcotwórczych i w mniejszym stopniu hamuje przewodzenie bodźców. Działa zwęża- jąco na naczynia obwodowe i trzewne.

Czytaj Więcej

Aspiryna

Aspiryna stosowana jest zwykle tylko w okresie kończącego się rzutu choroby reumatycznej, jednocześnie ze zmniejszaniem dawek enkortonu. Pełna jej dawka wynosi 0,1 g/kg/24 godz., jednak stosuje ją się wtedy w ilościach stanowiących Va -1!3 część pełnej dawki. Aspiryna nie jest pozbawiona działań ubocznych, które u dzieci wrażliwych na nią mogą wystąpić nawet bez przekroczenia pełnej dawki. Są one następujące: 1) pobudzenie ośrodka oddechowego wywołujące przyspieszenie oddechu i alkalemię oraz rozwijająca się wkrótce w następstwie ketozy kwasica, 2) owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, 3) skaza krwotoczna, 4) uszkodzenie czynności wątroby biorącej udział w procesie zobojętniania związków salicylowych oraz uszkodzenie nerek, 5) niszczenie witaminy G.

Czytaj Więcej

Leczenie skaz płytkowych

W leczeniu skaz płytkowych powinno się stosować: 1. Miejscowe tamowanie krwawienia opatrunkami z gazy nasyconej roztworem trombiny lub z gąbki iibrynogenowej nasyconej trombiną.

-2. Przetaczanie krwi „S” w ciągu 5 godzin od chwili pobrania jej od dawcy, a w przypadkach wyjątkowo ciężkich przetaczanie masy płytkowej w ciągu 4 godzin od chwili jej sporządzenia (po dłuższym okresie płytki stają się nieczynne biologicznie). Obydwa wymienione zabiegi mają na celu dostarczenie choremu czynnych biologicznie płytek w oki’esach nasilonej skazy krwotocznej.

Czytaj Więcej