Category Medycyna

Merkaptopuryna

-2) 6-Merkaptopurynę w dawce 2,5 mg/kg/dobę stosuje się przez okres 3 miesięcy. Następnie antymetabolit zmienia się na ametopterynę w dawce 1,25 do 5,0 mg dziennie, zależnie od wieku i wagi dziecka (0,12 mg/kg/dobę). Leczenie antymetabolitami stosuje się przez cały czas trwania choroby, zmieniając je co 3 miesiące.

-3) Jeśli, występuje neutropenia, to zawsze w okresach gorączki, nawet jeśli przyczyna podwyższonej ciepłoty jest nieuchwytna, należy podawać antybiotyk.

Czytaj Więcej

Białaczka ostra

Objawy kliniczne ostrej białaczki zależą od nadmiernego i gwałtownego rozrostu i rozpadu tkanki białaczkowej. Ten nadmierny metabolizm wyraża się podniesioną ciepłotą ciała, ogólnym osłabieniem i apatią. Nadmierny rozrost tkanki białaczkowej w szpiku prowadzi do zahamowania prawidłowej erytro-, granulocyto- i trombocytopoezy. Wyrazem tych zmian w szpiku jest stopniowo lub gwałtownie narastająca bladość oraz występowanie objawów skazy krwotocznej w postaci wybroczyn i wylewów krwawych w skórze i śluzówkach oraz w postaci krwawień z nosa i śluzówek jamy ustnej. Czasem dochodzi do’ występowania zmian martwiczych w śluzówce jamy ustnej. Dzieci są mało odporne na zakażenia.

Czytaj Więcej

W przypadkach bardzo dużej hemolizy

Wynikiem rozpadu krwinek czerwonych jest żółtaczka – w surowicy krwi gromadzi się bilirubina pośrednia. Gdy czynność enzymatyczna wątroby jest sprawna, bilirubina pośrednia zostaje szybko przerobiona na bezpośrednią, która w nadmiernych ilościach wydala się do dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. W wyniku tego stolce dziecka stają się silnie zabarwione i zawierają zwiększoną ilość sterkobiliny. W związku z dużą ilością urobilinogenu w jelitach wzrasta ilość reabsorbowanego urobilinogenu, a duża jego część wydala się z moczem – mocz przybiera barwę ciemnego piwa.

Czytaj Więcej

ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE I KLINICZNE WE WRODZONYCH WADACH SERCA

Hemodynamiczne i kliniczne zaburzenia w wadach wrodzonych serca są bardzo różnorodne i mają najczęściej charakter postępujący. W związku z przeciekami krwi powstają przeciążenia rozkurczowe serca. Przykładem przeciążenia rozkurczowego lewego serca jest przetrwały przewód tętniczy, gdyż krew z przewodu i tętnicy płucnej wraca ponownie przez lewy przedsionek do lewej komory. Przeciążenie rozkurczowe prawego serca wywołują ubytki w przegrodach oraz nieprawidłowe odejście żył płucnych. Przeciążenie skurczowe lewego serca występuje w takich wadach, jak zwężenie cieśni tętnicy głównej. Przeciążenie skurczowe prawego serca powstaje wskutek różnych zwężeir w zakresie tętnicy płucnej. Końcowym następstwem przeciążenia mięśnia jest zmniejszenie się rzutu skurczowego serca.

Czytaj Więcej

OBJAWY KLINICZNE NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

Duszność jest zjawiskiem polegającym na odczuwaniu przez chore dziecko braku powietrza. Oddech pogłębia się, zjawia się wciąganie dołka jarzmowego, międzyżebrzy i nadbrzusza, występuje gra skrzydełek nosa. Jednocześnie oddech ulega przyśpieszeniu. W okresie najcięższej niewydolności krążenia siła zapasowa serca jest już całkowicie wyczerpana i duszność utrzymuje się nawet w zupełnym spoczynku, zmuszając chorego do stałego utrzymywania siedzącej pozycji ciała. Tę postać duszności określa się mianem orłhopnoae.

Czytaj Więcej

Splenektomia

Splenektomia wywiera korzystny wpływ na przebieg większości przypadków przewlekłej samoistnej małopłytkowości. W przypadkach o podłożu immunolo-gicznym skuteczne jest leczenie immunosupresyjne.

W przebiegu małopłytkowości, tak jak i w przebiegu innych skaz krwotocznych, nie należy wykonywać iniekcji domięśniowych i podskórnych, nie wolno chorego narażać na urazy mechaniczne (ryzyko zabiegów operacyjnych).

Czytaj Więcej