Category Medycyna

Tętno na tętnicach kończyn górnych

Tętno na tętnicach kończyn górnych jest bardzo dobrze wypełnione, nie wyczuwa się natomiast tętna na tętnicy udowej, podkolanowej oraz grzbietowej stopy. Ciśnienie tętnicze krwi jest na kończynach górnych znacznie wyższe niż na kończynach dolnych, gdzie najczęściej jest w ogóle nieoznaczalne. U dzieci starszych może być widoczne tętnienie tętnic międzyżebrowych w okolicy między- lopatkowej, zwłaszcza przy pochyleniu dziecka ku przodowi. Kończyny dolne są chłodniejsze niż górne.

Czytaj Więcej

Leczenie żelazem

Leczenie żelazem powinno być uzupełnione preparatami aktywującymi czynność krwiotwórczą szpiku. Można stosować naświetlania lampą kwarcową, witaminę C, kobalt (hamuje on enzymy utleniające, powoduje niedotlenienie tkanek, co staje się bodźcem do wytwarzania- erytropoetyn), tyreoidynę (wpływa na łączenie się żelaza z protoporfiryną w hem). Leczenie farmakologiczne należy uzupełniać dietą bogatą w żelazo i białko.

Czytaj Więcej

Przy migotaniu komór

Przy migotaniu komór (krzywa przypomina piłę o nieregularnych zębach) życie dziecka może być uratowane przez defibrylację prądem elektrycznym. Często konieczne jest nawet otwarcie klatki piersiowej i worka osierdziowego, energiczny masaż oraz defibrylacja bezpośrednia. Jeśli natomiast przyczyną utraty przytomności jest brak skurczów komorowych, to masaż zewnętrzny, uderzenie pięścią w klatkę piersiową lub rytmiczne pobudzenia prądem o małym napięciu mogą przywrócić prawidłową czynność serca. Następnie podajemy dziecku dosercowo, dożylnie lub domięśniowo noradrenalinę lub jej pochodne, wapń, środki alkalizujące i nasercowe.

Czytaj Więcej

Dojrzewanie erytrocytów

Prawidłową synteza hemoglobiny i dojrzewanie erytrocytów wymagają odpowiednich aminokwasów, białek, witamin B, szczególnie pirydoksyny, rybofla- winy, witaminy B12, kwasu foliowego i składników kwasu nukleinowego – ty- miny i tymidyny. Na powstawanie erytrocytów wpływa również tyreoidyna, która ułatwia łączenie się żelaza z protoporfiryną oraz kobalt, który hamuje enzymy utleniające i powoduje hipoksję tkanek stanowiącą bodziec do wytwarzania ery- tropoetyn.

Czytaj Więcej

Reumatyczne zapalenie serca

Częstość występowania zmian zapalnych w sercu oceniana jest na 50 do 60%. Prawdopodobnie zmiany zapalne w sercu występują częściej, lecz są zbyt nieznaczne, aby mogły ujawnić się klinicznie.

Zmiany zapalne w sercu dotyczą często tylko warstwy mięśniowej zwykle są to przypadki o łagodnym przebiegu, niekiedy jednak zajęcie samego mięśnia serca może wywołać niewydolność krążenia, a nawet stać się powodem śmierci dziecka.

Czytaj Więcej

Etiologia gośćca przewlekłego

Specjalną odmianę gośćca przewlekłego postępującego stanowią przypadki tej choroby u dzieci w wieku od 2 do 4 lat, o niepomyślnym przebiegu, z wy- soką gorączką utrzymującą się miesiącami, powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony oraz ze znacznymi obrzękami zajętych stawów (ryc. 119). Jest to tzw. zespół Stiłła. W początkowym okresie choroby zespół Stilla jest często mylnie interpretowany, jako posocznica.

Czytaj Więcej