Category Medycyna

Zwiększenie zawartości hemoglobiny zredukowanej we krwi

Zwiększenie zawartości hemoglobiny zredukowanej we krwi tętniczej prowadzi do powstania sinicy, palców w kształcie pałeczek dobosza, paznokci w kształcie szkiełka do zegarka, do policytemii, duszności wysiłkowej oraz objawu kucania.

Sinicę powstającą w wadach wrodzonych serca z przeciekiem prawo-lewym określamy jako centralną, w odróżnieniu od sinicy obwodowej powstającej w nie-wydolności krążenia. W przeciwieństwie do sinicy obwodowej sinica centralna jest uogólniona i bardziej intensywna. Znaczna intensywność sinicy zależy od towarzyszącej tym wadom policytemii. Duży przyrost liczby krwinek czerwonych zwiększa jednak lepkość krwi, co obciąża serce nadmierną pracą i ułatwia powstanie zakrzepów w tętnicach mózgowych (porażenia połowicze lub ropnie mózgu u dzieci siniczych).

Czytaj Więcej

Żelazo magazynuje się w wątrobie jako ferrytyna

Żelazo magazynuje się w wątrobie jako ferrytyna lub hemosyderyna. Wątroba otrzymuje nie tylko żelazo wchłonięte z przewodu pokarmowego, lecz także uwolnione ze zniszczonych w śledzionie erytrocytów. W miarę potrzeby żelazo przechodzi z wątroby do szpiku, tam zostaje odszczepione od ferrytyny (redukcja żelaza) i przeniesione do erytroblastów. Do uruchomienia zapasów żelaza niezbędna jest miedź. Łączenie się żelaza z porfiryną ułatwiają hormony kory nadnerczy oraz bliżej nie poznany jeszcze enzym znajdujący się w mitochondriac.h erytroblastów i retykulocytów. Natomiast czynniki infekcyjne hamują włączanie żelaza do pierścienia porfirynowego. Wydalanie żelaza z ustroju w warunkach fizjologicznych jest minimalne. Noworodek w pierwszych dniach życia traci w stolcach około 3 mg żelaza dziennie, dziecko starsze do 1 mg na dobę – ze złuszczonym nabłonkiem, wypadającymi włosami, obcinanymi paznokciami, z żółcią, potem i moczem.

Czytaj Więcej

UKŁAD BIAŁOKR WINKO WY

Do układu białokrwinkowego należą leukocyty, limfocyty i monocyty. Wszystkie te rodzaje komórek posiadają odrębne cechy morfologiczne, wszystkie mają jądra.

Leukocyty posiadają aparat enzymatyczny niedostatecznie jeszcze poznany. Wiadomo, że zawierają enzymy takie, jak glukuronidaza, fosfataza kwaśna i zasadowa, esterazy oraz biologicznie czynne substancje natury nieenzymatycznej, jak glutation, kwas glukuronowy, histamina, glikogen.

Czytaj Więcej

Znajomość kryteriów Jonesa

Duże kryteria to: zmiany zapalne w sercu, zapalenie stawów, pląsawica, reumatyczne guzki podskórne i rumień obrączkowy. Małe kryteria to: gorączka, bóle stawów, wydłużenie odstępu PR, zwiększona szybkość opadania krwinek czerwonych, obecność białka G lub zwiększona zawartość fibrynogenu we krwi lub duża leukocytoża, w wywiadach angina paciorkowcowa (dodatni wynik posiewu z jamy nosowo-gardłowej), przebyty rzut choroby reumatycznej względnie obecność nabytej wady serca. Dla rozpoznania choroby reumatycznej Jones żądał obecności dwu kryteriów dużych lub jednego dużego i dwu małych.

Czytaj Więcej

Leczeniem z wyboru jest splenektomia

Leczeniem z wyboru jest splenektomia. Usunięcie narządu, w którym krwinki czerwone ulegają niszczeniu, prowadzi do całkowitego cofnięcia się objawów chorobowych. Utrzymywanie się lub nawrót objawów chorobowych świadczy najczęściej o istnieniu dodatkowej śledziony. Przed zabiegiem operacyjnym należy starać się przeprowadzić wszystkie szczepienia ochronne, gdyż śledziona, jako jedno z największych skupisk komórek USŚ, jest odpowiedzialna za produkcję przeciwciał. Z tych też względów korzystne jest przeprowadzenie zabiegu najwcześniej w wieku przedszkolnym. W przypadkach dramatycznych przełomów aplastycznych zachodzi czasem konieczność przetoczenia krwi. Wskazane jest sto-sowanie leków aktywujących poezę szpikową, jak naświetlania lampą kwarcową, iyreoidyna, kobalt, witamina G, dianabol.

Czytaj Więcej

Niedokrwistości sideroachrestyczne

Jest to grupa niedokrwistości najczęściej o charakterze niedobarwliwych, które nie reagują ńa leczenie żelazem. Żelazo prawidłowo wchłonięte nie zostaje zużyte do syntezy hemoglobiny, a gromadzi się w surowicy krwi i w narządach wewnętrznych. Niedokrwistości niedobarwliwej w tych przypadkach towarzyszy hipersideremia. Szpik kostny wykazuje odnowę w układzie erytroblastów. W krwinkach czerwonych i erytroblastach znajdują się złogi żelaza.

Czytaj Więcej