Małopłytkowości amegakariocytowe

Są to skazy krwotoczne spowodowane niewydolnością układu płytkotwórczego. Małopłytkowość tego typu może powstać w analogicznych warunkach jak ane- • mia aplastyczna i aplazja układu granulocytów.

Z reguły małopłytkowość amegakariocytowa występuje w przebiegu rozrostu innych układów szpikowych w przypadkach białaczek i w następstwie rozrostu przerzutów nowotworowych w szpiku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>