Małopłytkowość samoistna

Etiopatogeneza tego zespołu nie jest dostatecznie poznana. W niektórych przypadkach wykrywa się obecność przeciwciał płytkowych wre krwi. Przeciwciała te pojawiać się mogą w następstwie zmiany antygenowości płytek pod wpływem. czynników infekcyjnych (bakteryjnych, wirusowych.) lub innych antygenów. W następstwie zadziałania tych czynników stwierdza się nie tylko szybkie niszczenie płytek na obwodzie, lecz i alergiczne uszkodzenie ściany naczyń krwionośnych.

Objawy kliniczne skazy krwotocznej są analogiczne jak w przebiegu małoplytkowości amegakariocytowej. Vf większości przypadków śledziona nie jest powiększona. Nie stwierdza się powiększenia węzłów i wątroby.

Badania laboratoryjne dają fakże podobne wyniki, jedynie badaniem szpiku wykrywa się prawidłową, a niekiedy nawet zwiększoną liczbę megakariocytów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>