Małopłytkowość noworodków

Ta postać skazy małopłytkowej może zależeć od przekazanych dziecku przez matkę przeciwciał płytkowych lub od niezgodności antygenowej miedzy płytkami matki -i dziecka, może być także następstwem zakażenia płodu wirusem cy- tomegalii. Te dwie ostatnie postaci małoplytkowości noworodków są skojarzone z niedokrwistością hemolityczną.

Trombocytoastenia Glanzmanna Jest to skaza krwotoczna, którą dziedziczy się w sposób dominujący, nie związany z płcią. Objawy kliniczne, są podobne do objawów w innych typach skaz płytkowych.

Badaniami laboratoryjnymi wykrywa się prawidłową liczbę płytek, przedłużony czas krwawienia, upośledzoną retrakcję skrzepu i upośledzoną agregację płytek. Te zaburzenia są następstwem dziedzicznego defektu enzymatycznego płytek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>