Limfocyty

Od końca czwartego miesiąca życia płodowego zaczyna się trzeci okres – hematopoezy szpikowej. Szpik kostny wytwarza początkowo tylko granu- locyty, stopniowo jednak przejmuje całą czynność krwiotwórczą, natomiast ogniska hematopoezy w innych narządach zanikają. Najdłużej utrzymuje się czynność krwiotwórcza wątroby.

Limfocyty pojawiają się w trzecim miesiącu życia płodowego, powstają początkowo w grasicy, następnie w śledzionie, potem w węzłach chłonnych, a częściowo także w szpiku. Monocyty pojawiają się we krwi płodu od piątego miesiąca. W chwili urodzenia szpik kostny jest naważniejszym narządem krwiotwórczym takie jednak narządy, jak wątroba i śledziona, zachowują zdolność nowo- tworzenia krwi. Zdolność ta bywa wykorzystywana, gdy zachodzi konieczność skompensowania większych niedoborów krwi.

W rozwoju osobniczym ustrój produkuje następujące typy hemoglobin fizjo-logicznych: w pierwszych tygodniach życia płodowego hemoglobinę zarodkową G: i G2, następnie hemoglobinę P, a po szesnastu tygodniach życia płodowego hemoglobinę F. Hemoglobina F różni się od hemoglobiny typu dorosłych większą opornością wobec zasad i szybszą rozpuszczalnością w roztworach soli. Hemoglobina płodowa w erytrocytach lepiej wiąże tlen niż hemoglobina typu dorosłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>