Liczba płytek jest stale obniżona

Objawy zazwyczaj są mniej nasilone niż w małoplytkowości ostrej. Choroba ma przebieg wieloletni i charakteryzuje się okresami remisji i nawrotów.

Liczba płytek jest stale obniżona, nawet w okresach remisji objawów klinicznych. Częste i długotrwałe krwotoki mogą doprowadzić do niedokrwistości. W pewnym odsetku przypadków udaje się wykryć przeciwciała płytkowe.

O rozpoznaniu osrej lub przewlekłej postaci choroby decyduje czas jej trwania. Jeśli po rocznym okresie leczenia małoplytkowości samoistnej nie uzyskuje się cofnięcia objawów choroby, należy ją zaliczyć do postaci przewlekłej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>