Liczba krwinek czerwonych

Objawy kliniczne. Rozwój fizyczny dziecka jest zwykle opóźniony. Sinica jest jednym z najbardziej rzucających się w oczy objawów, jednak w pierwszych miesiącach życia może jej nie być, gdyż otwarty jeszcze przewód tętniczy dostarcza do płuc dostateczną ilość krwi. Jeśli jednak zwężenie tętnicy płucnej jest znaczne, sinica od pierwszych godzin życia może być bardzo intensywna. W czasie zabawy dzieci odpoczywają kucając. Prawie stałymi objawami są również palce w kształcie pałeczek dobosza albo paznokcie zegaikowate.

Liczba krwinek czerwonych jest zwiększona do 6-8 milionów, hematokryt wynosi 60-80°/o. Dzieci takie mają nieraz znaczną duszność wysiłkową, uniemożliwiającą nawet przyjmowanie pokarmów. Często występują ataki anokse- miczne z dużą dusznością, niepokojem, zblednięciem i zimnymi potami. Napady takie mogą kończyć się utratą przytomności, drgawkami, oddaniem moczu i kału oraz zatrzymaniem skurczów serca. Serce nie jest duże, chociaż nieznacznie powiększa się prawa komora (przerost koncentryczny). Tętnienie serca jest bardzo wyraźne w dołku pod mostkiem. Na lewym brzegu mostka w III i IV przestrzeni międzyżebrowej słyszy się szmer skurczowy o różnym nasileniu. Nad górną częścią mostka pojedynczy i bardzo głośny drugi ton zależy od zamykania się zastawek rozszerzonej i położonej badziej do przodu aorty.

W obrazie rentgenowskim klatki piersiowej serce nie jest powiększone. Łuk tętnicy płucnej na lewym zarysie serca jest niewidoczny, aorta zaś szeroka, często z prawostronnie położonym lukiem. Koniuszek serca uniesiony ku górze i zaokrąglony jest utworzony całkowicie przez prawą komorę (sylwetka serca przypomina chodak holenderski). Rysunek naczyniowy płuc skąpy lub całkowicie nieobecny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>