Leukocytozy

Terminem tym określa się wzrost liczby wszystkich krwinek białych powyżej 10 000 w mm3. Leukocytoza obojętno chłonna może występować w przebiegu stanów zapalnych, ostrych chorób zakaźnych, w wyniku działania czynników tdksycznych, w przebiegu ostrych stanów hemolitycznych, w przebiegu białaczki przewlekłej. W wymienionych stanach do łożyska krwi mogą przechodzić młode postaci granulocytów, a więc nie tylko granulocyty pałeczkowate, ale i metamie- locyty, mielocyty, promielocyty, a czasem nawet mieloblasty. W sytuacjach takich wzór odsetkowy krwinek białych przesuwa się „w lewo”, to jest na korzyść młodszych postaci układu granulocytów.

Eozynof ił i a jest to stan, w którym odsetek eozynofiłów jest większy niż 5. Eozynofilię stwierdza się w chorobach alergicznych, w chorobach skóry (np. świerzb), chorobach pasożytniczych, chorobach krwi jak białaczka eozyno- filowa, w chorobie Hodgkina, po splenektomii, w czasie napromienienia, w płonicy, w chorobie reumatycznej i w całym szeregu innych stanów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>