Lekki szmer w sercu

Lekki szmer w sercu bez objawów ogólnych, będących wyrazem zaburzeń he-modynamicznych zależnych od uszkodzenia serca, bez zmian ze strony tętna, bez odchyleń w zapisie ekg nie pozwala jeszcze na rozpoznanie carditis rh.6uma.tica. Wiadomo jest bowiem, że w około 50% u dzieci zdrowych stwierdza się tzw. „niewinne” szmery w sercu (patrz rozdział choroby układu krążenia). Szmery reumatyczne wymagają poza tym różnicowania ze szmerami zależnymi od bez- siniczych wrodzonych wad serca. Aby uniknąć błędu, muszą bvć wzięte pod uwagę: miejsce największego nasilenia szmeru, czas, w którym szmer ten zaczęto wysłuchiwać, prawidłowy lub opóźniony stopień rozwoju fizycznego itp.

Zapalenie stawów może stać się również źródłem trudności w rozpoznaniu zdarza się to wtedy, gdy niezwykłe jest umiejscowienie procesu zapalnego, np. w stawach kręgosłupa, co może imitować chorobę Heinego-Medina lub gdy zajęty jest tyłkojedcn staw te ostatnie przypadki wymagają różnicowania z gruźlicą stawu, względnie z ropnym zapaleniem nasady kości długich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>