Leczeniem z wyboru jest splenektomia

Leczeniem z wyboru jest splenektomia. Usunięcie narządu, w którym krwinki czerwone ulegają niszczeniu, prowadzi do całkowitego cofnięcia się objawów chorobowych. Utrzymywanie się lub nawrót objawów chorobowych świadczy najczęściej o istnieniu dodatkowej śledziony. Przed zabiegiem operacyjnym należy starać się przeprowadzić wszystkie szczepienia ochronne, gdyż śledziona, jako jedno z największych skupisk komórek USŚ, jest odpowiedzialna za produkcję przeciwciał. Z tych też względów korzystne jest przeprowadzenie zabiegu najwcześniej w wieku przedszkolnym. W przypadkach dramatycznych przełomów aplastycznych zachodzi czasem konieczność przetoczenia krwi. Wskazane jest sto-sowanie leków aktywujących poezę szpikową, jak naświetlania lampą kwarcową, iyreoidyna, kobalt, witamina G, dianabol.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>