Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze polega na zapobieganiu infekcjom górnych dróg od-dechowych. Leczenie chirurgiczne w ubytkach typu ostium secundum daje bardzo dobre wyniki i polega na zeszyciu otworu lub założeniu łaty.

Przy obecności innych wad serca, jak nieprawidłowe odejście żył płucnych lub zwężenie tętnicy płucnej, konieczne jest zastosowanie krążenia pozaustrojo- wego. Przy zaawansowanym nadciśnieniu płucnym oraz w ubytkach typu ostium primum powikłanych niedomykalnością zastawki dwudzielnej lub trójdzielnej leczenie operacyjne jest podejmowane z konieczności, pomimo dużego ryzyka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>