Leczenie zachowawcze dzieci z tetralogią Fallota

Leczenie zachowawcze dzieci z tetralogią Fallota wymaga troskliwej opieki, zapobiegania infekcjom i energicznego leczenia już istniejących zakażeń. Leczenie operacyjne daje coraz lepsze wyniki. Najstarszą i najbardziej bezpieczną operacją jest założenie anastomozy Blalock-Taussig (połączenie tętnicy pod- obojczykowej z tętnicą płucną ponad zwężeniem). Znaczna duszność wysiłkowa, napady anoksemiczne oraz duże zagęszczenie krwi mogące w każdej chwili spowodować porażenie połowicze stanowią bezwzględne wskazania do zabiegu chirurgicznego. Względnym wskazaniem do operacji jest obniżenie utlenienia krwi tętniczej poniżej 90%.

Ostatnio, w związku z możliwością zabiegów na otwartym sercu z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, zaczęto wykonywać z coraz lepszymi wynikami totalną korekcję polegającą na usunięciu zwężenia tętnicy płucnej i zamknięciu otworu międzykomorowego za pomocą łaty ze sztucznego tworzywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>