Leczenie operacyjne

W różnicowaniu należy uwzględnić ubytki powikłane zwężeniem stożka tętnicy płucnej i wadami aorty. Leczenie zachowawcze ma na celu zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia oraz wnikliwą obserwację w kierunku pierwszych objawów nadciśnienia płucnego, co jest bezwzględnym wskazaniem do zabiegu.

Leczenie operacyjne polega na zamknięciu ubytku z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Najlepsze wyniki osiąga się w okresie, w którym jeszcze nie doszło do nadciśnienia płuonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>