Leczenie niedokrwistości

Leczenie niedokrwistości hipo- i aplastycznych polega przede wszystkim na usunięciu czynnika etiologicznego, jeżeli jest on znany. W niektórych, lecz nic we wszystkich przypadkach obserwuje się wtedy powrót czynności szpiku do normy. Ponadto stosujemy leczenie krwią pełną, najlepiej silikonowaną (świeże krwinki, obecność płytek) lub masą krwinkową, starając się doprowadzić poziom hemoglobiny do 9 g%. Poza tym podaje się preparaty stymulujące szpik – hormony kory nadnercza i testosteron. Brakującą tkankę krwiotwórczą próbowano zastąpić przeszczepami tkanki szpikowej pochodzącej od dawcy o możliwie identycznych czynnikach grupowych. Postępowanie to doprowadzało do przejściowej poprawy wartości krwi obwodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>