Leczenie chirurgiczne w przypadkach z dużymi zaburzeniami

Leczenie chirurgiczne w przypadkach z dużymi zaburzeniami hemodynamicznymi daje jedyną możliwość utrzymania dziecka przy życiu.

Leczenie zachowawcze opiera się na zapobieganiu zakażeniom, względnie na energicznym leczeniu już istniejących zakażeń, przy tym ważną rolę odgrywa stosowanie antybiotyków w przypadkach niewielkich nawet zabiegów dotyczących jamy nosowo-gardłowej i zębów.

Leczenie chirurgiczne polegające na podwiązaniu przewodu daje bardzo dobre wyniki, a ryzyko zabiegu wynosi u dzieci w wieku szkolnym poniżej 0,5%’. Wobec bardzo zachęcających wyników wszystkie dzieci dotknięte tą wadą powinny być szybko operowane, zanim wystąpią powikłania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>